Algemene leveringsvoorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen van Graficonnect BV geschieden volgens de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De actuele leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden: leveringsvoorwaarden