Privacyverklaring

Inleiding
Graficonnect respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

 

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?
Graficonnect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Titulatuur
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Graficonnect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze systemen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Graficonnect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Graficonnect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Graficonnect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Graficonnect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de Social Media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

 

Tevens heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwsbrief hebt opgezegd. U kunt ook een email sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

 • een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
 • de inzage in uw persoonsgegevens;
 • het corrigeren van terechte fouten;
 • het verwijderen van verouderde gegevens;
 • het intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Graficonnect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, michiel@graficonnect.com. De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

 

Contactgegevens

Graficonnect BV
Ekkersrijt 4502
5692 DM Son en Breugel

 

De heer M.D. Entrop (Functionaris Gegevensbescherming van Graficonnect BV)
+31 (0)88 11 61 702
michiel@graficonnect.com
https://www.graficonnect.com